Graphics

“Journey’s Price”

“Journey’s Price”

“Pointless Beauty”

“Pointless Beauty”

“Going Home”

“Going Home”

“Journey’s End” [Alternate]

“Journey’s End” [Alternate]

“Journey’s End”

“Journey’s End”

“Break”

“Break”

“Missing you”

“Missing you”

“Lost within”

“Lost within”

“The edge of infinity”

“The edge of infinity”

“Dawn of Finality”

“Dawn of Finality”

“Beyond these eyes II”

“Beyond these eyes II”

“Soul Frozen”

“Soul Frozen”

“Again”

“Again”

“Wish you were here” – 1

“Wish you were here” – 1

“Oh my God, it’s full of stars!”

“Oh my God, it’s full of stars!”

“Frozen”

“Frozen”

“Dying Red”

“Dying Red”

“Silent Memory”

“Silent Memory”

“There was a time”

“There was a time”

Undying Dreams

Undying Dreams