Journey’s End [Alternate]

Journey’s End [Alternate]

Journey’s End

Journey’s End

“E Minor”

“E Minor”

Metamorphosis

Metamorphosis

“Break”

“Break”

“Missing you”

“Missing you”

“Lost within”

“Lost within”

“The edge of infinity”

“The edge of infinity”

“Dawn of Finality”

“Dawn of Finality”

“Missing you”

“Missing you”

“Presence”

“Presence”

“In wait”

“In wait”

“Feeling forgotten or being forgotten?”

“Feeling forgotten or being forgotten?”

“Lost in memory”

“Lost in memory”

“Meant to be”

“Meant to be”

“Lost in snow”

“Lost in snow”

“Lone Wolf”

“Lone Wolf”

“It’s not what you think”

“It’s not what you think”

“Beyond these eyes II”

“Beyond these eyes II”

“Soul Frozen”

“Soul Frozen”

“Again”

“Again”

“Wish you were here” – 1

“Wish you were here” – 1

“Let it be”

“Let it be”

“Oh my God, it’s full of stars!”

“Oh my God, it’s full of stars!”

“Frozen”

“Frozen”

“What’s wrong”

“What’s wrong”

“Vanity and Values”

“Vanity and Values”

“If only”

“If only”

“Fading face”

“Fading face”

“Wish”

“Wish”

“Alternate eye”

“Alternate eye”

“Dying Red”

“Dying Red”

“Silent Memory”

“Silent Memory”

“Dear to me”

“Dear to me”

“Her eyes”

“Her eyes”

“Reason of bliss”

“Reason of bliss”

“Invisible beauty”

“Invisible beauty”

“There was a time”

“There was a time”

“Fear”

“Fear”

Undying Dreams

Undying Dreams